Sanacije podjetij in krizni management

Pri izvedbi sanacij družb in zagotavljanju kriznega managementa nudimo naslednje storitve:

 

  • Priprava in implementacija strategij podjetja,
  • Priprava sanacijskega programa družbe,
  • Spremljanje izvajanja sanacijskega programa družbe,
  • Svetovanje upnikom v prisilni poravnavi in stečaju,
  • »Interim« krizni management.