Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

V fazi prenehanja pogodbe o zaposlitvi so ključni naslednji dogodki:

  • odpoved pogodbe o zaposlitvi s s strani delodajalca (redna – izredna odpoved);
  • sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi;
  • odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove;
  • obvestilo o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
  • potrdilo o izrabljenem/neizrabljenem letnem dopustu.