Uvajanje v delo in poskusno delo

Uvajanje v delo in poskusno delo je pomembno obdobje s pomočjo katerega delodajalec preveri usposobljenost in primernost delavca za določeno delo, in delavec ugotovi, ali mu ponujeno delo ustreza. Za vas pripravimo:

  • obrazce za spremljanje poskusnega dela;
  • sklep o opravljenem/neopravljenem poskusnem delu.