Merjenje delovne uspešnosti in nagrajevanje posameznikov

Zaposlene je treba primerno nagrajevati, s čimer boste povečali njihovo učinkovitost in posledično tudi učinkovitost vašega podjetja. Nagrajevanje zaposlenih in merjenje delovne uspešnosti vključuje:

  • ovrednotenje dela in določitev osnovnih plač, ter umestitev v tarifne in plačilne razrede;
  • vzpostavitev ciljnega vodenja in kriterijev delovne uspešnosti;
  • usposabljanje za izvajanje ocenjevalnih in razvojnih pogovorov z zaposlenimi;
  • vzpostavitev sistema stimulativnega materialnega in nematerialnega nagrajevanja.