Oblikovanje pogodb o zaposlitvi

Delovno razmerje se začne s pogodbo o zaposlitvi, ki mora vsebovati zakonske zahteve, ki so podlaga za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Sestavljamo in pregledujemo vse vrste pogodb o zaposlitvi in druge aktivnosti v povezavi s pogodbami o zaposlitvi.

  • pisni predlog pogodbe o zaposlitvi;
  • vse vrste pogodb o zaposlitvi (nedoločen čas, določen čas, vodilni delavci,...);
  • prijava v zavarovanje (obrazec M-1, po potrebi obrazec M-DČ);
  • uskladitev pogodb o zaposlitvi s splošnimi akti, ki zavezujejo delodajalca;
  • implementacija sistema nagrajevanja v organizaciji.