Splošni akti delodajalca

Splošni akti delodajalc so temelj za urejanje posameznih delovnih razmerij. Delodajalec s splošnimi akti določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti:

  • akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
  • akt o podrobnejši uporabi Zakona o delovnih razmerjih;
  • pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in letnem dopustu;
  • pravilnik o plačah in drugih prejemkih;
  • pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev;
  • itd.