Razvoj kadrov in delovno pravo

Kadrovska služba v podjetju ne predstavlja zgolj zagotavljanja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi s področja delovnega prava, temveč naj bi zagotavljala tudi ustrezno sledenje zastavljeni strategiji, rasti in ciljni organiziranosti podjetja z aktivnostmi izbora kadra, preverjanja njihove usposobljenosti, razvijanja njihovih potencialov in motiviranjem.

Družba Eudace d.o.o. že vrsto let svojim strankam ponuja poleg specializiranega pravnega svetovanja na področju gospodarskega prava tudi svetovanje na področju kadrovskih aktivnosti, ki so z upravljanjem družb v tesni zvezi. V ta namen poleg priprave notranjih aktov v organizaciji ter pogodb o zaposlitvi v skladu z veljavno zakonodajo, sodelujemo tudi pri pripravi kadrovske strategije podjetja, reorganizaciji, kadrovanju novih zaposlenih, izvedemo oceno kompetenc zaposlenih pred njihovim nastopom delovnega mesta in v času trajanja delovnega razmerja, pripravljamo in izvajamo sistem ciljnega vodenja in merjenja delovne uspešnosti zaposlenih, postavljamo sistem motiviranja in nagrajevanja zaposlenih in vodstvenih kadrov.

Pokrivamo celoten kadrovski proces od postavitve strateških nastavkov do njene operativne izpeljave.

a

 

Postavitev kadrovske strategije
Analiza kadrovskega potenciala in kompetenc zaposlenih
Splošni akti delodajalca
Oblikovanje pogodb o zaposlitvi
Aktivnosti pred zaposlitvijo novega zaposlenega
Uvajanje v delo in poskusno delo
Individualni razvojni načrt (IRN) – načrt osebnega in poklicnega razvoja
Merjenje delovne uspešnosti in nagrajevanje posameznikov
Aktivnosti v času trajanja delovnega razmerja
Disciplinski postopki
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Vodenje kadrovskih evidenc