Poslovne reorganizacije

Razmere na mednarodnih in slovenskih trgih so vedno bolj spremenljive, zato je za podjetje ključno, da je senzibilno navzven in fleksibilno navznoter na drugi strani. Organizacija podjetja je osnovno ogrodje podjetja in omogoča optimalno zaposlovanje in razvrščanje novih sodelavcev, kot tudi uspešno delovanje podjetja danes in v prihodnje. Podjetje je nujno reorganizirati takrat, ko obstoječa organizacijska struktura ne zmore več zagotavljati optimalnega izkoriščanja vseh potencialov podjetja.

S tem v zvezi vam nudimo naslednje storitve:

  • Upravljamo z organizacijsko strukturo podjetje glede na njen življenjski cikel oz. poslovne potrebe.
  • Optimiziramo poslovne funkcije v okviru organizacijske strukture in operativnih procesov ter na nivoju organizacijsko upravljalskih ter vodstvenih procesov.

Poskrbimo za kadrovsko preobrazbo in reorganizacijo podjetja ter implementacijo sprememb v podjetju (delujemo v vlogi t.i. interim menedžerjev z jasno določenimi pristojnostmi in odgovornostmi v podjetju).