Upravljanje družinskih podjetji

Postavitev nasledstvene strukture upravljanja družinskih podjetij, Oblikovanje družinske ustave, Pomoč pri ustanavljanju družinskih fundacij.