Upravljanje družb in skupin povezanih družb

Postavitev sistemov upravljanja (enotirni/dvotirni), Organizacija in vodenje skupščin delničarjev, Pravna podpora organom upravljanja družbe (nadzorni svet, upravni odbor), Priprava sistemov fiksnega in variabilnega nagrajevanja, Priprava individualnih pogodb o zaposlitvi, Priprava pogodb o obvladovanju in prenosu dobička v skupini povezanih družb, Skrbni pregled ustreznosti koncernskopravne ureditve v skupini družb.