Storitve v fazi delovanja družbe

Delitve in združitve družb in drugih statusnih preoblikovanj, Dokapitalizacije in zmanjšanja osnovnega kapitala, Spremembe pravno organizacijske oblike (d.d. v d.o.o., s.p. v d.o.o.), Izvedba postopkov likvidacije podjetja, Priprava družbenih in partnerskih pogodb.