Korporacijsko pravo in upravljanje podjetij

Vodimo celostno izvedbo postopkov pogajanj pri nakupih družb, izvajamo skrbne pravne preglede v fazi nakupa družb ter nudimo pravne storitve povezane s prevzemi družb, združitvami in delitvami.

Svetujemo vam pri upravljanju družb in skupin povezanih družb, predvsem v zvezi s postavitvijo sistemov vodenja, z organizacijo in vodenjem skupščin delničarjev ter pravno podporo organom upravljanja družbe. Izkušnje imamo tako z odnosi v velikih poslovnih sistemih kot tudi z upravljanjem družinskih podjetij.

 

Vstop v gospodarsko družbo
Skrbni pravni pregled v fazi nakupa družbe, Izvedba postopkov in vodenje pogajanj pri nakupih družb, Pravne storitve povezane s prevzemom družbe (MBO).
Storitve v fazi delovanja družbe
Delitve in združitve družb in drugih statusnih preoblikovanj, Dokapitalizacije in zmanjšanja osnovnega kapitala, Spremembe pravno organizacijske oblike (d.d. v d.o.o., s.p. v d.o.o.), Izvedba postopkov likvidacije podjetja, Priprava družbenih in partnerskih pogodb.
Upravljanje družb in skupin povezanih družb
Postavitev sistemov upravljanja (enotirni/dvotirni), Organizacija in vodenje skupščin delničarjev, Pravna podpora organom upravljanja družbe (nadzorni svet, upravni odbor), Priprava sistemov fiksnega in variabilnega nagrajevanja, Priprava individualnih pogodb o zaposlitvi, Priprava pogodb o obvladovanju in prenosu dobička v skupini povezanih družb, Skrbni pregled ustreznosti koncernskopravne ureditve v skupini družb.
Upravljanje družinskih podjetji
Postavitev nasledstvene strukture upravljanja družinskih podjetij, Oblikovanje družinske ustave, Pomoč pri ustanavljanju družinskih fundacij.