Telekomunikacije in kabelska kanalizacija občine - oddaja stvarnega premoženja

Ali je kabelska kanalizacija, ki jo je zgradila občina zasedena? (telekomunikacije)   Opredelitev problema, ki zadeva telekomunikacije in občino: Občina mora v skladu s 93. členom ZEKOM-1 omogočati operaterjem komunikacijskih omrežij uporabo svojih prostih zmogljivosti, predvsem prazne in delno izkoriščene cevi (kanalizacija), neuporabljena optična vlakna in stebre za obešanje komunikacijskih vodnikov. Občina mora tovrstno infrastrukturo ponujati: Po stroškovno naravnani ceni in Po odprtem in transparentnem izbirnem postopku. Občina lahko z ustreznim pristopom k urejanju vprašanja telekomunikacij doseže, da kabelska kanalizacija, ki jo je zgradila koristi tako interesom občine, zainteresiranim operaterjem in občanom.   

Opredelitev problema, ki zadeva telekomunikacije in občino

Občina mora v skladu s 93. členom ZEKOM-1 omogočati operaterjem komunikacijskih omrežij uporabo svojih prostih zmogljivosti, predvsem prazne in delno izkoriščene cevi (kanalizacija), neuporabljena optična vlakna in stebre za obešanje komunikacijskih vodnikov.

Občina mora tovrstno infrastrukturo ponujati:

  • Po stroškovno naravnani ceni in
  • Po odprtem in transparentnem izbirnem postopku.

Ponujena rešitev 

Pripravljamo celoten postopek oddaje nezasedene infrastrukture (kanalizacija idr.) v najem, kar vključuje pripravo:

  • Pogojev najema, ki so prilagojeni topologiji omrežja v občini,
  • Pripravo razpisne dokumentacije (upoštevan vidik telekomunikacije in koristi za občino)

Koristi za občino

S proaktivnim pristopom k oddaji nezasedene kabelske kanalizacije oz. ostalih svojih zmogljivosti se občina v prvi vrsti izogne temu, da bi ji tako obvezo naložil AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve). Predvsem pa so koristi, ki jih ima občina naslednje:

  • Prejemanje nadomestila iz naslova najemnine po kateri se plačuje kanalizacija,
  • Omejitev posegov v prostor zaradi novogradenj - pomembno za občino,
  • Zagotovitev odprtosti komunikacijskega omrežja, ki bo zgrajeno
  • Reševanje problematike enake obravnave operaterjev,
  • Zagotavljanje prostih komunikacijskih kapacitet za potrebe občine in občinskih služb
  • Omogočanje širokopasovnega dostopa na območju občine.

Praktičen primer - kabelska kanalizacija:

Občina A ob gradnji vodovoda (za vsak slučaj ali na podlagi 10. člena ZEKom-1) položili tudi 5 km praznih cevi fi50 za morebitne bodoče potrebe. K občini pristopi operater, ki je seznanjen s stanjem na terenu in na podlagi določb 93. člena ZEKom-1 zahteva souporabo takega omrežja, ki mu ga je občina dolžna omogočiti. Pri tem se občina sooča s težavo, da nima postavljenih nediskriminatornih meril, ki bi bila v korist občine in na podlagi katerih bi lahko posameznim operaterjem dostop tudi zavrnila, zato operaterju dostop omogoči. Z začetkom delovanja omrežja nastane težava, saj preostali operaterji, ki bi želeli na območjih, na katerih je tako izbrani operater postavil omrežje, niso konkurenčni. Posledično občani nimajo možnosti prostega izbora ponudnikov internetnih in drugih komunikacijskih storitev (ip telefonija, video,…).

Občini B, v kateri, podobno kot v Občini A, tudi zgradiJO prazno kabelsko kanalizacijo, pripravi javni razpis, s katerim proste kapacitete ponudili morebitnim zainteresiranim operaterjem. Na razpis se prijavita dva operaterja. Izbran je tisti, ki je zagotovil najvišjo ceno najema in najboljše operaterske pogoje za občane in občino. Občina tako s strani izbranega operaterja prejme mesečno najemnino za kabelsko kanalizacijo v višini 1.332,70 EUR + DDV mesečno za najem 5 km cevne kanalizacije. Občina B je tudi zagotovila, da izbrani operater ne sme izločati ostalih operaterjev, kar najbolj koristi prav občanom na območjih, na katerih pride do souporabe infrastrukture, kar je razvoju kraja zelo po godu.

Naša ponudba za občine

Ponujamo pripravo razpisne dokumentacije in Pogojev najema prazne kabelske kanalizacije in druge infrastrukture, prilagojene posebnostim in topologiji omrežja, ki ga ima občina. Dogovor o plačilu je lahko v obliki enkratnega zneska ali v obliki poplačila iz prilivov najemnin, ki jih kabelska kanalizacija ali druga infrastruktura prinaša.

Časovni vidik

Občina, ki se s povpraševanjem oz. pozivi operaterjev še ne srečuje, mora postopek oddaje izvesti pred nastankom takega povpraševanja, da bi s tem dosegla ali povečala možnosti zgoraj navedenih koristi.