VZDRŽEVANJE sistemov vodenja

Sistem vodenja je živa struktura, zato ga je potrebno nenehno vzdrževati in izpopolnjevati, da doseže pričakovane učinke (proces nenehnih izboljšav). Če želite, da vaš sistem resnično živi, pa nimate dovolj resursev, lahko vaš sistem vodenja vzdržujemo mi (ali le spremljamo zakonodajo na določenem področju).  

Pri ISO 14001 in OHSAS 18001 v sklop vzdrževanja sodi tudi spremljanje zakonodaje na dotičnih področjih. Za naše stranke na tedenskem nivoju spremljamo zakonodajo in o spremembah kvartalno poročamo. Spremljanje zakonodaje vršimo na področjih:

- ravnanje z okoljem (okoljska zakonodaja - za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001)

- varnost in zdravje pri delu (za sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu OHSAS 18001)