ISO 27001

Vodenje varovanja informacij. Dandanes si organizacije izmenjujejo kopico informacij in veliko teh nosi atribut zaupno. Tudi informacije, ki so za podjetje vsakdanjega tipa, kaj hitro lahko postanejo škodljive, če le pridejo v napačne roke. Hkrati smo v svetu priča zastrašujočem porastu kraje informacij, kraje identitete, vdorov v informacijske sisteme podjetij s tehnikami socialnega inženiringa, itd. Pomembnosti varovanja informacij se vse več podjetij zaveda šele po tem, ko so že tarča ene od prej omenjenih tehnik za izmikanje informacij. 

ISO 27001

Sistem vodenja varovanja informacij. Dandanes si organizacije izmenjujejo kopico informacij in veliko teh nosi atribut zaupno oziroma bi lahko bile škodljive podjetju, če pridejo v napačne roke. Hkrati smo v svetu priča zastrašujočem porastu kraje informacij, kraje identitete, vdorov v informacijske sisteme podjetij s tehnikami socialnega inženiringa, itd. Pomembnosti varovanja informacij se vse več podjetij zaveda šele po tem, ko je tarča prej omenjenih tehnik za izmikanje informacij.  ISO/IEC 27001 omogoča celovit pregled varovanja informacij pri poslovanju podjetja. Temelji na oceni informacijskih tveganj, zajema pa vse informacije, ki se pretakajo skozi podjetje, tudi tiste v neinformatiziranih oblikah. Z uvedbo tega sistema boste:

  •     zmanjšali varnostna tveganja,
  •     povečali zaupanje pri medsebojnem izmenjevanju informacij s poslovnimi partnerji in s tem
  •     obvladovali procese varovanja informacij.