ISO 50001

je mednarodni sistem za ravnanje z energijo. Po nekaterih ocenah, naj bi vplival na rabo energije na svetovnem nivoju za kar 60%. Svoj namen torej udejanja z navodili in zahtevami za izboljšanje energetske učinkovitosti organizacij. S tem boste v organizaciji pripomogli k zmanjšanju stroškov za energijo in vpeljevanju uporabe alternativnih energetskih rešitev ter stabilizirali energijsko oskrbovalno shemo.

ISO 50001

je mednarodni sistem za ravnanje z energijo. Po nekaterih ocenah, naj bi vplival na rabo energije na svetovnem nivoju za kar 60%. Svoj namen torej udejanja z navodili in zahtevami za izboljšanje energetske učinkovitosti organizacij. S tem boste v organizaciji pripomogli k zmanjšanju stroškov za energijo in vpeljevanju uporabe alternativnih energetskih rešitev ter stabilizirali energijsko oskrbovalno shemo.