FSC

Je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom. Kot vsi sistemi vodenja, temelji na končnem potrošniku, ki mu zagotavlja sledljivost od samega izvora lesa, skozi celoten postopek predelave, do končnega izdelka. S tem certifikat kupcu zagotavlja, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

FSC

je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom. Kot vsi sistemi vodenja, temelji na končnem potrošniku, ki mu zagotavlja sledljivost od samega izvora lesa, skozi celoten postopek predelave, do končnega izdelka. S tem certifikat kupcu zagotavlja, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja. Organizacija FSC stremi k ohranitvi gozdov, premišljenem poseganju v naravo, zaščiti delavskih pravic gozdarjev, itd.  Tako kot že marsikateri potrošniki tudi večja mednarodna podjetja in trgovske verige od svojih dobaviteljev že zahtevajo FSC certifikat, s čimer si zagotovijo, da je dobavitelj okoljsko ozaveščen ter je material za izdelavo pridobil z vidika ekološke, socialne in ekonomske vzdržnosti.