ISO 14001

Je svetovno razširjen sistem za ravnanje z okoljem. Zagotavlja praktična orodja za podjetja in organizacije, ki želijo opredeliti in nadzorovati njihov vpliv na okolje in nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti. Cilj standarda je ohranjati okolje ter s tem zagotavljati primerne življenjske pogoje za nadaljnje generacije.

je svetovno razširjen sistem za ravnanje z okoljem. Cilj tega standarda je ohranjati okolje ter s tem zagotavljati primerne življenjske pogoje za nadaljnje generacije.

 

Podjetje z uvedbo tega sistema pridobi na:

  • učinkoviti rabi virov,
  • zmanjšanju negativnih vplivov organizacije na okolje,
  • izpolnjevanje zakonskih zahtev na področju varovanja okolja.