ISO 9001

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Je temeljna oblika sistema kakovosti in je kot tak primeren za podjetja vseh vrst. Temelji na nenehnem izboljševanju procesov in večanju zadovoljstva uporabnikov storitev oziroma izdelkov podjetja.

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Je temeljna oblika sistema kakovosti in je kot tak primeren za podjetja vseh vrst. Temelji na nenehnem izboljševanju procesov in večanju zadovoljstva uporabnikov storitev oziroma izdelkov podjetja.

 

Vsak od pristopov h kakovosti v podjetju nemudoma vpliva na:

 • sistem kakovosti,
 • stroške (optimizacija procesov z vidika stroškovne učinkovitosti),
 • časovno učinkovitost (zanesljivost krajših dobav v in iz produkcije), 

 

ISO 9001:2008 je osnovan na osmih načelih vodenja kakovosti:

 • osredotočenost na odjemalce,
 • vodstvo,
 • vključenost zaposlenih,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.