ISO standardi

Upravljanje s poslovnim sistemom je zahtevna in odgovorna naloga. Sistemi vodenja so managerska orodja, ki povečajo pregled in nadzor nad podjetjem in temeljijo na nenehnem izboljševanju sistema, kar je ključnega pomena za dolgoročen obstoj.

Udejanjanje sistema vodenja je prevzeti filozofijo nenehnega evalviranja procesov in implementiranja izboljšav. Tovrstni sistemi so osredotočeni k odjemalcu, torej skrbijo za konstantno zadovoljstvo vaših uporabnikov, kar bi moralo biti v današnjih časih vodilo vseh akterjev na trgu.

Certifikat, z mednarodno veljavo, ki dokazuje urejenost posameznega podjetja po določenem sistemu vodenja, nosilcu pripisuje dodano vrednost, kar zvišuje ugled podjetja. Nenazadnje so sistemi nastali na podlagi zbira najboljših praks v širšem, svetovnem okolju.

Med drugim standardi zahtevajo tudi, da mora podjetje organizirati procese skladno z zakonodajo, kjer deluje.


Nabor storitev, ki jih nudi Eudacejeva strokovna svetovalna ekipa se odraža v vpeljavi in vzdrževanju naslednjih sistemov vodenja: 

ISO 9001
ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti. Je temeljna oblika sistema kakovosti in je kot tak primeren za podjetja vseh vrst. Temelji na nenehnem izboljševanju procesov in večanju zadovoljstva uporabnikov storitev oziroma izdelkov podjetja.
ISO 14001
Je svetovno razširjen sistem za ravnanje z okoljem. Zagotavlja praktična orodja za podjetja in organizacije, ki želijo opredeliti in nadzorovati njihov vpliv na okolje in nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti. Cilj standarda je ohranjati okolje ter s tem zagotavljati primerne življenjske pogoje za nadaljnje generacije.
FSC
Je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom. Kot vsi sistemi vodenja, temelji na končnem potrošniku, ki mu zagotavlja sledljivost od samega izvora lesa, skozi celoten postopek predelave, do končnega izdelka. S tem certifikat kupcu zagotavlja, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.
ISO 50001
je mednarodni sistem za ravnanje z energijo. Po nekaterih ocenah, naj bi vplival na rabo energije na svetovnem nivoju za kar 60%. Svoj namen torej udejanja z navodili in zahtevami za izboljšanje energetske učinkovitosti organizacij. S tem boste v organizaciji pripomogli k zmanjšanju stroškov za energijo in vpeljevanju uporabe alternativnih energetskih rešitev ter stabilizirali energijsko oskrbovalno shemo.
OHSAS 18001
Je sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Podjetje so ljudje. Glede na intenzivnost današnjega tempa dela in življenja ter s tem vse bolj nezdravega načina življenja je sistem OHSAS 18001 ključnega pomena za zadovoljstvo, dobro počutje in seveda zdravje zaposlenih v vsakem podjetju. Telesna in duševna uravnovešenost zaposlenih je še kako pomembna za doseganje večje učinkovitosti in produktivnosti podjetja.
ISO 27001
Vodenje varovanja informacij. Dandanes si organizacije izmenjujejo kopico informacij in veliko teh nosi atribut zaupno. Tudi informacije, ki so za podjetje vsakdanjega tipa, kaj hitro lahko postanejo škodljive, če le pridejo v napačne roke. Hkrati smo v svetu priča zastrašujočem porastu kraje informacij, kraje identitete, vdorov v informacijske sisteme podjetij s tehnikami socialnega inženiringa, itd. Pomembnosti varovanja informacij se vse več podjetij zaveda šele po tem, ko so že tarča ene od prej omenjenih tehnik za izmikanje informacij. 
ISO/TS 16949
Glavni akterji v dobavnih verigah avtomobilske industrije so pomen kakovosti prepoznali že zelo zgodaj. Ker deli in surovine prihajajo iz različnih držav in od različnih dobaviteljev pričakujejo, da vsak predmet ustreza najvišjim standardom kakovosti. Ta nivo zagotavljajo z zahtevami do svojih dobaviteljev o uresničevanju politike kakovosti, ki jo zapisujejo razni sistemi za vodenje kakovosti in njihovi predpisi, najbolj pogost in prepoznaven pa je ravno TS 16949.
VZDRŽEVANJE sistemov vodenja
Sistem vodenja je živa struktura, zato ga je potrebno nenehno vzdrževati in izpopolnjevati, da doseže pričakovane učinke (proces nenehnih izboljšav). Če želite, da vaš sistem resnično živi, pa nimate dovolj resursev, lahko vaš sistem vodenja vzdržujemo mi (ali le spremljamo zakonodajo na določenem področju).  
SEMINAR za notranje presojevalce
Izvajamo seminarje za notranje presojevalce - po dogovoru tudi na lokaciji naročnika. Naši seminarji so prilagojeni ISO standardu v podjetju. Sestavljeni so iz teoretičnega in praktičnega dela.