Nadzor zaposlenih in varovanje zasebnosti v podjetju

Podjetja velikokrat ocenijo, da želijo iz različnih razlogov uvesti nadzor zaposlenih. Ključnega pomena je, da se to stori na način, ki ne posega v zasebnost zaposlenih nič bolj, kot je to nujno potrebno in dopustno z vidika zakonodaje.    

   

Razlogi, iz katerih delodajalci želijo uvesti nadzor zaposlenih, so številni:

 

  • nadzor nad dostopom do določenih prostorov, sredstev in informacij v podjetju

  • preprečevanje gospodarskega vohunjenja

  • preprečevanje protizakonitih ravnanj, itd.

  • nadzor nad morebitnim odtekanjem občutljivih informacij

  • nadzor nad uporabo delodajalčevih delovnih sredstev - računalnikov, službnih avtomobilov, itd.

Vsaka oblika nadzora zaposlenih nekoliko poseže v zasebnost nadzorovanega in se vrine med dve ustavno varovani kategoriji: med lastninsko pravico delodajalca in med pravico do zasebnosti na strani zaposlenega.

Zato je izjemnega pomena, da je nadzor zaposlenih izvajan na dopusten način in podprt z ustreznimi pravnimi akti ter postopki.

 

Preberite več o nadzoru zaposlenih:

ABC nadzora: ali bo »Šef te gleda!« zmerljivka prihodnosti?

Pššš.. Prisluškujejo mi!

E-pošta in zasebnost na delovnem mestu

GPS sledenje službenim vozilom