Vpeljava ISO 27001

Zakaj je vzpostavitev informacijske varnosti in ISO 27001 ključnega pomena za podjetje? Dandanes si organizacije izmenjujejo kopico informacij in veliko teh nosi atribut zaupno. Tudi informacije, ki so za podjetje vsakdanjega tipa, kaj hitro lahko postanejo škodljive, če le pridejo v napačne roke. Hkrati smo v svetu priča zastrašujočem porastu kraje informacij, kraje identitete, vdorov v informacijske sisteme podjetij s tehnikami socialnega inženiringa, itd. 

Pomembnosti varovanja informacij in sistema informacijske varnosti se vse več podjetij zaveda šele po tem, ko je tarča prej omenjenih tehnik za izmikanje informacij.  

Vpeljava ISO 27001 omogoča celovit pregled varovanja informacij pri poslovanju podjetja. Temelji na oceni informacijskih tveganj, zajema pa vse informacije, ki se pretakajo skozi podjetje, tudi tiste v neinformatiziranih oblikah. Z vpeljavo ISO 27001 - sistema upravljanja varovanja informacij boste:

  • zmanjšali varnostna tveganja,     
  • povečali zaupanje pri medsebojnem izmenjevanju informacij s poslovnimi partnerji in s tem
  • obvladovali procese varovanja informacij.

Preberite več o vpeljavi ISO 27001.pdf