Informacijska varnost

Informacija je danes izjemno dragocena dobrina, ki lahko vašemu zasebnemu in poslovnemu življenju prinese bodisi napredek bodisi pogubo. Zato je informacijska varnost ena izmed najpomembnejših prioritet vseh zelo uspešnih podjetij. Informacijska varnost je proces, ne produkt.  

 

Kaj pridobite, ko poskrbite za informacijsko varnost v podjetju?

  •  Prepoznate možna tveganja (analiza tveganj in ocena tveganj) in se jim izognete;
  • Prihranite visoke stroške zaradi izgube ali zlorabe podatkov, prekinitve poslovanja, glob informacijskega pooblaščenca, itd.;
  • Vpeljava ISO 27001 vam prinese višji poslovni ugled na trgu;
  • Poskrbite za varstvo podatkov podjetja in varstvo osebnih podatkov zaposlenih;
  • Pridobite pregled nad različnimi podatki v podjetju in nadzor nad dostopom do podatkov;
  • Nadzor zaposlenihi izvajate učinkovito in v skladu z zakonodajo;
  • varnostno ozaveščanje zaposlenih prinese vašemu podjetju večjo varnost in stabilnost
Vpeljava ISO 27001
Zakaj je vzpostavitev informacijske varnosti in ISO 27001 ključnega pomena za podjetje? Dandanes si organizacije izmenjujejo kopico informacij in veliko teh nosi atribut zaupno. Tudi informacije, ki so za podjetje vsakdanjega tipa, kaj hitro lahko postanejo škodljive, če le pridejo v napačne roke. Hkrati smo v svetu priča zastrašujočem porastu kraje informacij, kraje identitete, vdorov v informacijske sisteme podjetij s tehnikami socialnega inženiringa, itd. 
Varnostno ozaveščanje zaposlenih (Security Awareness)
Človeška nepazljivost in neinformiranost sta na najvišjih mestih med razlogi za vdore v informacijski sistem podjetja, okužbo z zlonamerno programsko opremo in uhajanje občutljivih informacij. Zato je varnostno ozaveščanje zaposlenih prva linija obrambe vašega podjetja.  
Nadzor zaposlenih in varovanje zasebnosti v podjetju
Podjetja velikokrat ocenijo, da želijo iz različnih razlogov uvesti nadzor zaposlenih. Ključnega pomena je, da se to stori na način, ki ne posega v zasebnost zaposlenih nič bolj, kot je to nujno potrebno in dopustno z vidika zakonodaje.    
Usposabljanje za delodajalce in vodje
 Intenzivno izobraževanje je namenjeno predvsem delodajalcem, direktorjem, vodjem in drugim skrbnikom, ki so pomembno vključeni v upravljanje podjetja in imajo pomembno vlogo pri varovanju informacij.