Iz knjižnice

UPORABA »BLOCKCHAIN« TEHNOLOGIJE Z VIDIKA GDPR

Blockchain tehnologija oz. tehnologija veriženja blokov je ena od tehnologij, za kateri mnogi verjamemo, da bo v marsičem spremenila svet. Njena najbolj znana aplikacija je gotovo v obliki kriptovalute »bitcoin«. Postavlja pa se vprašanje, ali je uporaba tehnologije veriženja blokov, skladna z zahtevami glede varovanja osebnih podatkov, ki jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR, (EU) 2016/679), ki bo postala za Slovenska podjetja zavezujoča 25. maja 2018? Namen tega prispevka je izpostaviti problem sobivanja tehnologije veriženja blokov in regulatornega okolja, ki je namenjeno varstvu osebnih podatkov.

V središču

Stečajni zakon - novela ZFPPIPP - G

Dne 25.04.2016 začne veljati novela ZFPPIPP - G. Ta prinaša novosti predvsem na področju osebnih stečajev, kjer postavlja dodatne ovire možnostim izigravanja namena stečajnega postopka.

Dobre prakse

Razvoj kadrov in delovno pravo

Nov kompetenčni model

Naš naročnik z rastjo podjetja ni več uspel zagotavljati razvoja zaposlenih skladno s strategijo podjetja. S postavitvijo kompetnečnega modela za ključne zaposlene smo dosegli, da se usposabljanje in razvoj zaposlenih izvajta skladno s strategijo in dolgoročno usmeritvijo podjetja.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.