PRIPRAVLJENOST PODJETIJ NA VZPOSTAVITEV SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI SKLADNO Z ZAHTEVAMI STANDARDA ISO 9001:2015

Datum: 18.01.2019

Avtor: Marica Pervan - Vodilna presojevalka ISO 9001

Kraj objave: EUDACE d.o.o.

Ko se odločamo za vzpostavitev ISO 9001 v podjetju je potrebno upoštevati misel “Kakovost je zastonj, nekakovost pa je zelo draga”. Zavedati se je tudi potrebno, da je najbolj pomemben faktor za uspešno integracijo ISO 9001 v 90% odvisna od miselnosti, zavzetosti in predanosti vodstva za vpeljavo sprememb.

 

Katero miselnost moramo zasledovati pri vzpostavitvi ISO 9001

Tako kot se ljudje med seboj razlikujemo, tako se med seboj razlikujejo tudi podjetja. Nekateri so bolj urejeni in nagnjeni k organiziranosti, ter sistematičnosti, nekateri pa so bolj po občutku oz.  bolj “umetniški”, če lahko temu tako rečemo. Enako je tudi s podjetji, nekatera podjetja so tako organizirana in urejena, da je preprosto veselje vpeljevati ISO 9001. Prav tako zaradi načina delovanja in miselnosti potem ni velikih sprememb ob uvedbi omenjenega standarda. V podjetjih, ki pa so bolj “umetniška”, pa je vpeljevanje ISO 9001 zelo zahtevno in običajno naletimo na odpor zaradi tako velikih sprememb.

Ko se odločamo za vzpostavitev ISO 9001 v podjetju je potrebno imeti vsaj približno podobno miselnost, ki je bila vodilo ob pisanju standarda in sicer “Kakovost je zastonj, nekakovost pa je zelo draga”. Zavedati se je tudi potrebno, da je najbolj pomemben faktor za uspešno integracijo ISO 9001 v 90% odvisna od miselnosti, zavzetosti in predanosti vodstva za vpeljavo in spremembe, ki pridejo s standardom. Če vodstvo razume prednosti standarda in ne vzpostavlja standarda samo zato, ker to od njega naročnik zahteva, potem bo standard integriran v delovanje podjetja in bo prinesel resnične izboljšave in prednosti v delovanju, v nasprotnem pa bo to “nek vzporedni sistem”, ki ga bomo 1 do 2 na leto potegnili ven iz predala za čas notranje in certifikacijske presoje, nato pa ga spet vrnili v predal, ter pozabili na njega do naslednjega leta.

Solkanski most

Praktični primer

Za primerjavo vzemimo dve podjetji, Podjetje A in Podjetje B. V podjetju A je direktor in lastnik gospod v zrelih letih, ki se je v preteklosti že srečal z ISO 9001 in ki je njegove prednosti že pred vzpostavitvijo standarda prenesel v delovanje svojega podjetja z namenom zniževanja reklamacij in nesporazumov med komuniciranjem z naročniki. Zaradi lastnega zavedanja pomena kakovosti je uvedel popolno sledljivost materialov med izvedbo projektov. V tako organiziranem podjetju in ob taki miselnosti vodstva je bila vpeljava ISO 9001 izredno nekomplicirana in z užitkom izvedena, saj so bili za vzpostavitev postavljeni odlični temelji. Tako podjetje tudi popolnoma izkoristi prednosti standarda.

V podjetju B je direktor mlajši moški, ki je odprl že 2. podjetje (1. je moral zapreti zaradi različnih poslovnih težav). Direktor podjetja B se ni nikoli srečal s standardom ISO 9001 in vzpostavitev standarda želi izrecno zaradi zahteve največjega naročnika od katerega je odvisno poslovanje celotnega podjetja. Ta direktor se niti pretirano ne vključuje v vzpostavljanje standarda in vse kar želi od svetovalcev je, da naredimo vse sami, če je le možno čim prej, zato, da čimprej pridobi certifikat. V podjetju je kolektiv izredno mlad in brez izkušenj v poslovnem svetu, kar se močno odraža ob vzpostavitvi ISO 9001, saj podjetje nima vzpostavljenih postopkov reševanja reklamacij ne izvajajo kontrolnih točk med izvedbo storitve,... V takem podjetju lahko podam oceno, da bo vzpostavljen sistem postal “nek vzporedni sistem”, ki ga bodo potegnili na plano enkrat do dvakrat na leto in vse to zaradi tega, ker vodstvo nima miselnosti “kakovost je zastonj” in zato, ker se ni odločilo za vzpostavitev zaradi pravega vzroka.

Ne glede kako se vam morda ta izreka sliši čudno, vendar če to na hitro izključno hipotetično razložim, na primeru proizvodnje izdelka, boste videli, da je resnična.

Cena nekakovosti proizvoda

Za 1 proizvod potrebujete 2 uri (kar znaša 11€-bruto-skupni strošek delodajalca, ob predpostavki, da zaposleni prejema minimalno plačo) in za 20€ materiala, proizvod pa zaračunate 50€. Stranka vam napiše reklamacijo, da proizvod ne deluje in vrne v popravilo ali zamenjavo. Zdaj potrebujete 1 uro za reševanje reklamacije, še 2 uri za popravilo in še 15€ dodatnega materiala za popravljanje proizvoda. Se pravi ta proizvod vas je skupaj stal 62,5 €, kar je 5 ur (27,5€) in 35€ materiala, torej ste v minusu za 12,5€. Torej vas je nekakovost stala 25% več kot je prodajna cena proizvoda. Če bi že prvič naredili tako kot je treba oz. kakovostno bi to bilo “zastonj”.

Pred odločitvijo za vzpostavitev standarda kakovosti ISO 9001 vam priporočam, da si preberete kakšne so prednosti vzpostavitve standarda, kaj lahko doprinese vodstvu, zaposlenim in naročnikom (stranki, kupcu,..). Razmislite o izreku “Kakovost je zastonj, nekakovost pa je zelo draga”.