Upravljanje učinkovitosti in ciljev - KPI

Datum: 18.12.2018

Avtor: Tadej Jontez

Kraj objave: E4E novice

 Povezovanje dejavnosti z vizijo in strategijo    Vodstvo veliko govori o uspešnosti zaposlenih.    Bliža se zaključek leta, obenem čas letnih inventur in pregleda izvedenega dela v tekočem letu. Za nami je nenehen pritisk doseganja zastavljenih ciljev, saj preko njih želimo doseči višjo raven učinkovitosti in zagotoviti, da delo zaposlenih podpira in uresničuje cilje podjetja oz. organizacije.

Ključno postavljeno vprašanje je: "Kako dobro zaposlenec uporablja svoje trenutne veščine in v kolikšni meri želi doseči želene rezultate?" Odgovor je bil običajno ugotovljen v procesu vrednotenja uspešnosti, kjer menedžerji iščejo trdne podatke, da bi ugotovili, kako dobro je zaposlenec opravljal svoje naloge.

Tisto, kar pogosto manjka pri tej evalvaciji, je del zagotavljanja, da delavec počne pravo stvar. Konec koncev imate morda zelo zavzetega sodelavca, deloholika, člana ekipe, ki res izstopa, dela pa na stvareh, ki ne odražajo napredek vaše oganizacije … Je to smiselno ?

Nastavitev jasnih ciljev

Nastavitev jasnih ciljev za vašo ekipo.

 

 

 

 

 

 

 

Na tem mestu pridejo do izraza ključni kazalniki uspešnosti, ki se uporabljajo tako na organizacijski,  kot na posamezni ravni. Na organizacijski ravni je ključni kazalnik uspešnosti (KPI) merljiva metrika, ki odraža, kako dobro organizacija doseže svoje zastavljene cilje.

Če vaša vizija na primer vključuje vrhunsko storitev za stranke, lahko KPI cilja na število zahtev za podporo strankam, ki ostanejo nezadovoljni do konca tekočega tedna. S spremljanjem tega, lahko neposredno izmerite, kako dobro vaša organizacija izpolnjuje svoj dolgoročni cilj zagotavljanja izjemne storitve za vaše stranke.

Če je vaš KPI neustrezen ali naiven, je lahko posledično vedenje kontraproduktivno. Na primer, z uporabo istega cilja zagotavljanja vrhunske storitve za stranke, je prvi KPI, ki se pogosto spremlja, število prejetih pritožb strank. Intuitivno lahko menite, da manj pritožb, ki jih prejmete, pomeni boljšo ponudb za stranke  ….. Pa to ni nujno: morda imate manj pritožb, ker imate manj strank ali ker stranke ne morejo dostopati do vaših storitev.

 

Da organizacij naredi korak naprej, je pomembno,  je za poslovno uspešnost ključno, določiti pravilne KPIje. Enako pomembno pa je, da vodstvo in zaposleni določijo KPI za člane svojih ekip. To zaposlenim pomaga, da so njihove dejavnosti usklajene s strategijo podjetja.

Cilji zaposlenim in KPI

 Torej del upravljanja uspešnosti določa cilje s člani vaše ekipe. To se lahko opravi v okviru formalnega postopka ocenjevanja, ni pa nujno. Pomemben dejavnik je, da so postavljeni cilji usklajeni s strategijo oddelka, ki je nato usklajena s splošno strategijo organizacije.

To sledi splošnemu nagovoru upravljanja, ki pravi:

"Kar je izmerjeno, to je opravljeno."

Če določite cilj okoli določenega rezultata, je verjetnost, da bo ta rezultat dosežen, veliko večji, preprosto zato, ker ste se zavezali k upravljanju in merjenju rezultatov.

Ko je cilj zaposlenega opredeljen v smislu organizacijskega KPI, zagotavlja, da je delo zaposlenega dobro usklajeno s cilji organizacije. To je kritična povezava med uspešnostjo zaposlenih in organizacijskim uspehom.

Doseganje ciljev in nagrajevanje oz. stimuliranje

Doseganje ciljev oz. preseganje mora biti usklajeno in v kolikor doseženo, tudi primerno nagrajeno. Zaposleni morajo biti primerno stimulirani in izpostavljeni da se njihov trud izplača. Način in nagrada pa morata biti v naprej dogovorjena in primrna okolju.

 Naj na tej točki sklenem svoje misli. Prevetrite svoje misli in preglejte dosežke iztekajočega leta. V kolikor niso bili popolnoma udejanjeni, ste jih mogoče zastavili preambiciozno, mogoče izbrali napaćno strategijo. V kolikor pa so bili zastavljeni cilji doseženi ali pa preseženi, pa je to kazalnik, KPI, da ste na pravi poti in vaše vizije in ciljev za prihajajoče leto ni potrebno spreminjati, mogoče malce dopolniti in jo usmeriti v dolgoročno prihodnost.

 

Vse dobro v letu 2019.

 

Ekipa EUDACE

 

Tadej JONTEZ, direktor 

 

VOŠILNICA 2019