TVEGANJA IN PRILOŽNOSTI

Datum: 03.10.2018

Avtor: Marica Pervan

Kraj objave: E4E

Preden sprejmemo naročilo preverimo bonitetno oceno naročnika (da se zavarujemo pred neplačniki). Preden podpišemo pogodbo z naročnikom iz tujine preverimo kakšne so izkušnje s tisto državo, ali je na tveganem območju (možnost vojne, terorističnih napadov,..). Vsakič ko se vsedemo v avto, se zavedamo, da lahko pride do nesreče in v tej smeri upoštevamo ta neželen dogodek, ki ga obvladujemo z izkušnjami, z upoštevanjem pravil (pripnemo varnostni pas,..), smo bolj previdni oz. bolj pozorni na druge udeležence v prometu. Že ko kupujemo avto povprašamo ali ima tudi varnostne blazine, ne samo spredaj, temveč tudi zadaj in tako naprej. Zakaj to počnemo? Zato, ker podzavestno prepoznavamo in ocenjujemo potencialna tveganja.

 

Poenostavljeno povedano, tveganje je dejanje, ki ga ocenimo z upoštevanjem posledic, ki sledijo temu dejanju. Ko smo majhni se tveganj ne zavedamo npr. Vsak otrok bo brez pomisleka skočil z drevesa, ker še nima vcepljeno, da je to dejanje tvegano in da prinaša s seboj posledice. Otroci ne razmišljajo na način kot odrasli »aha, če skočim z drevesa cca višine 1,7 m to pomeni, da si lahko zlomim nogo, roko, da se resno poškodujem«. Za vsako dejanje lahko opredelimo tveganja, morda se sliši to zelo težko, ampak skozi življenje in izkušnje smo se naučili, da vse ima neke posledice, vedno pa smo pretehtali ali so posledice sprejemljive ali ne. Ocenjevanje in predvidevanje tveganj izvršujemo na tako močno podzavesten način, da se tega sploh ne zavedamo in potem ko je to potrebno opredeliti in napisati se pojavi blokada.

V okviru ISO standarda so tveganja v ospredje potisnila »preventivne ukrepe«, vendar ne kot take temveč v obliki obvladovanja, zniževanja ali preprečevanja tveganj. Sedaj je najprej potrebno opredeliti tveganje in nato ga s »preventivnim« ukrepom obvladati, znižati ali preprečiti.

Že ko ustanovimo podjetje predvidimo tveganje propada novega podjetja, zato predvidimo že vnaprej kaj potrebujemo in naredimo izračune koliko moramo zaslužiti, koliko strank potrebujemo, kakšen izdelek ali storitev potrebujemo, itd., da vsaj na začetku pokrijemo stroške in ostanemo vsaj na pozitivni nuli.

Naša osebna in poslovna življenja so prepletena s tveganji in priložnostmi, ki pa jih je potrebno za skladnost z ISO standardom opredeliti in uspešno obvladovati.

Pri prepoznavanju tveganj pa ne smemo pozabiti tudi na prepoznavanje priložnosti. Kaj je priložnost? Priložnost je dejanje ali situacija, ki nam omogoča, da nekaj uresničimo oz. dosežemo. Poslovna priložnost pa je: »Priložnost: definiramo kot sklop koristnih okoliščin za določen namen. Priložnost nastane v trenutku, ko vzpostavimo povezavo med obstoječim življenjskim stanjem v nekem procesu in izboljšanim stanjem, ki bi lahko bil v prihodnosti. Če se stvar izide tudi s stopnjo koristnosti in dobičkom, govorimo o podjetniški (poslovni) priložnosti. V podjetniškem smislu se lahko vsako priložnost dograjuje in izboljšuje v neskončnih oblikah. Podjetja so ključni inštrument, s pomočjo katerega lahko bolje izkoriščamo podjetniško priložnost.(Berginc J., Podjetniška priložnost, Portorož: Visoka šola za podjetništvo: Gea College 2000, 92)«.

Vendar moramo biti pozorni na to, da vsaka priložnost prinese s seboj določena tveganja, ki jih je potrebno prepoznati in obvladati.

Tveganja in priložnosti

Ko prepoznamo tveganja, jih je potrebno tudi oceniti. Za ocenjevanje tveganj obstaja kar nekaj metod, seveda pa si lahko vsako podjetje opredeli svojo metodo ocenjevanja tveganja.

Lahko uporabite FMEA, HAZOP ali FTA metodo ocenjevanja, ki so sicer bolj zapletene za uporabo in primernejša za večje organizacije. Lahko pa se uporabi bolj preproste metode kot so »Kaj če« in »Seznam ali po angleško checklist « ali pa več preprostih metod kombinirate, za srednja in manjša podjetja ali pa naredite/izdelate svojo. Ko ocenite kako visoko tveganje je za podjetje razmislite tudi o tem kaj je za vas sprejemljivo in kako to tveganje obvladati. Potrebno je predvideti konkretne ukrepe, ni dovolj samo nadzorovanje in pregledovanje npr. Če ocenite, da obstaja velika možnost vdora v vaše strežnike kjer hranite bazo podatkov vaših strank, potem boste nekaj konkretno naredili (požarna zaščita, konfiguracija, protivirusni programi in izobraževanje uporabnikov) vse to so konkretni ukrepi. 

»Kaj če« metoda je metoda v obliki barinstorminga, kjer se postavljajo vprašanja, kaj gre lahko narobe in kaj bi se takrat zgodilo. Vprašanja zastavljajo ljudje, ki imajo znanje na področju ali procesu za katerega poskušamo opredeliti tveganja.

Metoda seznama je opredelitev tveganj glede na vnaprej pripravljenih točk. Uspešnost te metode je zelo odvisna od kakovosti seznama in od izkušenj uporabnika.

HAZOP je temeljita metoda, ki pa zahteva močno voditeljstvo, veliko časa in virov.

FMEA je bolj sistematična metoda, ki se fokusira na elemente v sistemu, ki ga bomo analizirali.

FTA analiza pa poskuša v obliki diagrama priti do vseh možnih vzrokov za potencialno tveganje

Ključno je, da se v podjetju razširi miselnost usmerjena v prepoznavanje tveganj, kajti obvladovanje tveganj zajema celotno podjetje, ne samo vodstva. Zajema vse zaposlene, ki imajo znanje in poznajo delovanje procesov podjetja, saj samo oni lahko previdijo tveganja znotraj njihovega področja dela. Seveda je vodstvo ključno za uspeh obvladovanja tveganj, predvsem z nalogo ozaveščanja in razširjanjem miselnosti prepoznavanja tveganj, predvsem, če je to že srednje ali veliko podjetje. Obrtnik, ki je ustanovil podjetje in ima 5 zaposlenih še vedno detaljno pozna delovanje podjetja, kajti v majhnih podjetjih velja večopravilnost, ki prinaša veliko prednost pri prepoznavanju tveganj in priložnosti v primerjavi z večjimi podjetji.

Ko prepoznamo tveganja, jih ocenimo in določimo ukrepe za obvladovanje. Delo tu ni končano, saj je prepoznavanje tveganj in priložnosti kontinuiran postopek, ki se nikoli ne konča. Potrebno je nenehno pregledovanje prepoznanih tveganj in ocenjevanje uspešnosti izvedenih ukrepov za obvladovanje tveganj, kajti če ukrep ni uspešen, ga je potrebno zamenjati oz. spremeniti. Pregledovanje in ocenjevanje enkrat na leto ni dovolj, potreben je nenehen nazdor in ukrepanja.

PRIMERI METOD:

FMEA

FMEA

HAZOP

HAZOP

FTA

FTA

KAJ ČE

KAJ ČE

Tveganja niso neka nova neznanka, saj jih prepoznavamo in ocenjujemo že od rane mladosti in s pridobivanjem življenskih izkušenj. Vse kar moramo narediti sedaj, je ta tveganja in priložnosti prenesti v delovanje podjetja na nek sistematičen način. Predvsem pa pri zaposlenih ozavestiti razmišljanje na osnovi tveganj in priložnosti.

Ko boste enkrat obvladali tveganja in jih z ukrepi primerno zmanjšali, bo vaše poslovanje bolj tekoče, ne boste skrbeli glede finančnega toka, ne bo nadležnih reklamacij, ki so se zgodile zaradi spregledanega tveganja. Vaši izdelki ali storitve bodo bolj kakovostnejši, ker boste res poskrbeli za odpravo tveganj, ki bi lahko bili vzrok slabega izdelka ali storitve.