HRM 365 - zunanja kadrovska služba

Datum: 19.01.2015

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: www.pravo-kadri.si

Zunanja kadrovska služba (HRM 365) predstavlja rešitev za tista podjetja, ki zaposlujejo manjše število zaposlenih. ne zaposlujejo večjega števila zaposlenih, kar ne upravičuje izvajanja storitev z lastno kadrovsko službo. Druga skupina podjetij so tista, ki jim zunanja kadrovska služba lahko doprinese v smislu strokovnosti in sledenja trendom, ki so jim podvržene kadrovske storitve.

 Za več o konceptu HRM 365 glej: Zunanja kadrovska služba - koncept HRM 365