Načrt finančnega prestrukturiranja - obravnava sodne prakse

Datum: 19.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: www.korporacijsko-pravo.si

Sodna praksa, ki obravnava načrt finančnega prestrukturiranja se osredotoča na vprašanja načrta finančnega prestrukturiranja v povezavi s poenostavljeno prisilno poravnavo (VSL sklep Cst 575/2014), spremembo načrta finančnega prestrukturiranja (VSL sklep Cst 299/2014), roka v katerem se načrt finančnega prestrukturiranja lahko spremeni (VSL sklep Cst 467/2014), ipd

Preberi več preberi tukaj.