Insolventnost in načrt finančnega prestrukturiranja

Datum: 06.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: Eudace d.o.o.

Načrt finančnega prestrukturiranja je obvezna priloga predlogu za uvedbo prisilne poravnave v podjetjih pri katerih je podana insolventnost. Prisilna poravnava mora biti predvidena v poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Načrt finančnega prestrukturiranja mora biti pripravljen v skladu z zahtevami, ki jih določa ZFPPIPP.

 Za ogled celotnega članka glej tukaj.