Družinsko podjetje kot predmet urejanja na ravni EU

Datum: 01.01.2016

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, MBA

Kraj objave: www.druzinskopodjetje.si

Družinsko podjetje (kljub izpostavljenemu pomanjkanju enotne definicije tega pojma) postaja predmet obravnave in urejanja na ravni EU. V zvezi z vprašanji, ki zadevajo družinska podjetja je bila v letu 2015 oblikovana resolucija, ki jo je obravnaval Evropski parlament (Resolucije evropskega parlamenta o družinskih podjetji v Evropi – 2014/2210(INI). Ta nakazuje smer bodočega urejanja in spodbud, ki bodo vplivale na družinsko podjetništvo v Evropi.

Več o tem glej v celotnem prispevku.