Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami - pozor!, nova obveznost poslovodstva odvisne družbe

Datum: 18.11.2015

Avtor: Igor Pirc, univ. dipl. prav, EMBA

Kraj objave: E4E novice

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1I) uveljavila obvezno sestavo poročila o razmerjih s povezanimi družbami, ki ga mora sestaviti poslovodstvo odvisne družbe v prvih treh mesecih poslovnega leta (545. člen ZGD-1I).

Celoten prispevek si lahko ogledate tukaj.