Pošlji mi SMS! Pa si to res želite?

Datum: 19.04.2013

Avtor: Andrej Zupan, Igor Pirc

Kraj objave: Računalniške novice

Operaterji so napovedali novosti pri zaračunavanju sms storitev, kar je med uporabniki dvignilo nemalo prahu. Bolj, kot spremembe, ki jih prinašajo novosti so za uporabnike nevarna komercialna sms sporočila. Kot potrošniki ste v obeh primerih le nekoliko zavarovani, poglejmo kako.

Pred kratkim je minilo 20 let od rojstva prvega SMS sporočila. Ta način komuniciranja v samem začetku ni užival pretirane pozornosti, danes pa je eden izmed najbolj popularnih načinov komunikacije. Strokovnjaki sicer napovedujejo, da bo v bodoče ta trend upadel, saj na trg prihajajo druge brezplačne storitve za tekstovno obveščanje, kar pa se zagotovo ne bo zgodilo tako kmalu, zato je prav, da si pogledamo kakšne nevarnosti in potrošniške pravice nam v zvezi s tem gredo.

SMS sporočila poslana tujino

Govorice, ki so pred kratkim zakrožile po naši državi, da bo eden od mobilnih operaterjev zaračunaval svojim uporabnikom vsa sms sporočila, ki bodo poslana v tujino, so v javnosti precej napačno interpretirane. Uporabniki namreč mislijo, da bo vsak sms, ki bo romal v tujino, svoja postavka na mesečnem računu. Tam se vam bo v bodoče pojavila le postavka, za sms-e, ki bodo poslani k operaterju na tuje, to so vse številke, ki nimajo predpostavke +386. Novost, ki jo operaterji napovedujejo je, da se ta sporočila ne bodo več upoštevala v mesečno kvoto brezplačnih sms sporočil. Še vedno pa ostajajo v brezplačni kvoti sporočila, ki jih boste poslali prijateljem na slovensko številko, se pa recimo nahajajo v tujini.

Pozor! Komercialna sporočila

Glede na trend pošiljanja kratkih tekstovnih sporočil, se je na trgu pojavilo kar nekaj podjetij, ki so slednje obrnili v svojo korist. Vsakdo izmed nas je že slišal za težave nekaterih, ki so bili na svojem računu za mobilne storitve primorani plačati še dodaten znesek (ki so zelo različni, najpogosteje se pa gibljejo od 15 do 30 eur) za komercialna sporočila. Mogoče se vam znesek ne zdi enormen, a podatki kažejo, da so se dobički teh podjetij v zadnjem času povzpeli tudi na več milijonov eurov. Potrebna je precejšnja pazljivost, informacijska pooblaščenka namreč svetuje, da svoje mobilne številke ne vpisujte v kakršnekoli obrazce in bodite pazljivi komu jo sporočate.

Kako se nam ta postavka prikrade na mesečni račun? Največkrat preko spletnih obrazcev (ankete, nagradne igre,…), preko kuponov v časopisih, nakup mobilnih vsebin ali s pošiljanjem sms sporočil na komercialne številke. S tem ko izpolnite obrazec, kupon ali pošljete sms na eno od teh številk se strinjate s splošnimi pogoji, ki so objavljeni kje drugje, kar uporabnik največkrat spregleda. S tem se včlanite v tako imenovani sms klub, iz česar izhajajo določene pravice lastnika oz. ponudnika teh storitev in vaše dolžnosti – plačevanje za prejemanje reklamnih in informativnih sporočil. Svetujemo vam, da si vedno vzamete vsaj minuto časa in preberete drobni tisk. Ponudniki teh storitev so namreč zelo dobro zakonsko zavarovani, zatorej bi kakšni odškodninski zahtevki, reklamacije ali povrnitev vaših stroškov, ki izhajajo iz tega, bili skorajda nemogoči oz. popolnoma neracionalni.

Kako se pred tem najlažje zavarujete?

Pri vašem mobilnem operaterju lahko blokirate prejemanje prejemanje komercialnih sporočil. Naš nasvet bi bil, da si to nemudoma uredite, potreben je le klic na brezplačno telefonsko številko za podporo s strani vašega operaterja. Blokirate lahko vsa komericalna sporočila, lahko le plačljiva sporočila, lahko le točno določene številke, 4 mestne številke (od koder prihaja večina komercialnih sporočil),… Možnosti je veliko, potrebno je le vaše posredovanje!

Pravice potrošnikov pri sms sporočanju

Varstvo pravic potrošnikov na obravnavanem področju vrši tržni inšpektorat Republike Slovenije[1], ki je v zvezi s problematiko članstva v SMS klubih izdal in objavil svoje stališče. Včlanjevanje v SMS klube ima skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVP; Ur.l. RS, št. 20/1998 s spremembami) naravo sklenitve pogodbe na daljavo. Ključno pri sklepanju pogodb na daljavo je, da se potrošnik pred sklenitvijo (torej vnaprej) seznani s podatki o ponudniku, storitvi, ceni storitve in načinu odstopa od pogodbe. Pred pristopom v članstvo mora potrošnik članstvo potrditi, kar se izvede tako, da ponudnik SMS kluba pošlje bodočemu članu SMS sporočilo s katerim ga seznani s tem, da njegova potrditev pomeni pristanek in strinjanje s splošnimi pogoji.

ZVP govori v 42b. členu tudi o tem, da morajo biti v primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev informacijske družbe, poleg splošnih podatkov pred sklenitvijo pogodbe potrošniku na voljo še naslednje informacije:

  • točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe;
  • navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje;
  • navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila;
  • jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo.

Stališče v zvezi s pravicami potrošnikov glede članstva v SMS klubih je sprejel tudi Urad informacijske pooblaščenke.[2]

Problematika SMS klubov pa sodi tudi v domeno Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009). Omenjeni zakon namreč ureja pravice uporabnikov pri elektronskem pošiljanju komercialnih sporočil, ki so po smislu podobno urejene kot v ZVP. V 6. členu ZEPT je določeno, da ponudnik storitev lahko pošilja komercialna sporočila, ki so del storitev informacijske družbe, če:

  • prejemnik storitve vnaprej soglaša s pošiljanjem,
  • je komercialno sporočilo kot tako jasno razpoznavno,
  • je nedvoumno navedena fizična ali pravna oseba, v imenu katere je komercialno sporočilo poslano,
  • so jasno in nedvoumno navedeni pogoji za sprejem posebnih ponudb, ki so povezane s popusti, premijami in darili, ki morajo biti kot taki nedvoumno označeni, in
  • so jasno in nedvoumno ter lahko dostopno navedeni pogoji za sodelovanje v nagradnih tekmovanjih ali igrah na srečo, ki morajo biti kot taki jasno razpoznavni.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije je v zvezi s problematiko SMS klubov podala svoje stališče in uporabnike elektronskih komunikacij napotuje na mobilne operaterje, informacijsko pooblaščenko ter celo Policijo.

 

Andrej Zupan univ. dipl. org.  

Svetovalec v podjetju Eudace d.o.o.

 

Igor Pirc univ. dipl. prav., EMBA

Svetovalec v podjetju Eudace d.o.o.

 

[1] URL: http://www.ti.gov.si/si/vprasanja_in_odgovori/pogosta_vprasanja/vsa_vprasanja/vprasanje_00149/

[2] URL: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Potrosniki_koncna_web.pdf

 

Objava prispevka v publikaciji Računalniške novice