Piratstvo-1/3 - Kaj je piratstvo

Datum: 14.02.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Danes ob besedi piratstvo redko kdo še pomisli na enooke in enonoge može s pernatim prijateljem na rami, ampak večina najprej pomisli na nezakonito pretakanje filmov, glasbe, programske opreme ipd.

Piratstvo se tradicionalno nanaša na dejanja kršitve avtorskih pravic, storjenih namerno za materialno korist. V zadnjem času pa se piratstvo nanaša na kršitev avtorskih pravic, predvsem v zvezi s peer-to-peer (P2P) omrežji za izmenjavo datotek. Piratstvo je vedno bolj razširjeno zaradi njegove dostopnosti, saj vsak uporabnik z računalnikom in dostopom do spleta lahko brez večjega truda prenese datoteke preko različnih programov.

ZGODOVINA PIRATSTVA
Prvi primeri piratstva so se pojavili v 80ih letih prejšnjega stoletja, ko so prve piratske skupine začele kopirati datoteke in jih širiti brez dovoljenja oz. so se te datoteke preko mreže spletnih strani delile med uporabniki. Sprva je bil pogost način razširjanja poštno trgovanje – fizični medij z datotekami se je poslal preko pošte, katerega je naslovnik nato inštaliral in poslal naprej.

Spremembo načina razmnoževanja je povzročil tehnološki napredek (širitev širokopasovnega interneta) v 90ih letih 20. stoletja ter ob začetku tega stoletja. Tako je bilo razmnoževanje in širjenje kopiranih datotek zelo preprosto, saj so lahko bile datoteke poslane neposredno preko spleta na uporabnikov računalnik. Širjenje takih datotek so skušali olajšati tudi z raznimi programi.

V 90ih letih so piratstvo začeli smatrati kot resen problem, takrat so se pojavili tudi prvi nasprotniki piratstva (ASCAP, RIAA, BMI, MPAA, SIIA, BSA itd.).

Najbolj razširjeno piratstvo, trenutno in v zgodovini piratstva je internetno piratstvo. Veliko ljudi se niti ne zaveda, da počne nekaj nezakonitega. Težko je definirati kaj je piratstvo, ker je težko definirati kaj je zakonito in kaj ni. V zakonih obstajajo luknje in tako imajo ljudje veliko manevrskega prostora.

MEJE PIRATSTVA
Kazenski zakonik piratstvo ureja kot kršitev avtorskih materialnih pravic in kot kršitev avtorski sorodnih pravic: »Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let.« Po starem zakonu pa je bila zaporna kazen zagrožena samo v primerih, ko je kršitelj neupravičeno uporabljal avtorska dela »z namenom prodaje«. Ta majhna sprememba je nastala ravno zaradi dela »z namenom prodaje«, sej tako ni bilo mogoče skoraj nikogar preganjati zaradi piratstva.

Ureditev piratstva v Kazenskem zakoniku je zelo široko zastavljena in ne daje predstave kaj vse piratstvo sploh je. Naša policija in svetovno znana organizacija Business Software Alliance (BSA; neprofitno panožno združenje, osnovano z namenom pomagati uresničevati cilje panoge ponudnikov programske opreme in njenih partnerjev na področju strojne opreme. Predvsem se zavzema za varen in zakonit digitalni svet.), piratstvo delita v pet kategorij: ponarejanje, nalaganje na disk, dajanje v najem oz. na posodo računalniških programov, mehko piratstvo (nezakonito reproduciranje ene zakonito kupljene kopije na več računalnikov) in internetno piratstvo (neavtorizirana naložitev računalniškega programa na spletno stran).

Omenjena delitev pa je precej zastarela, saj večino naštetih vrst piratstva v Sloveniji srečamo redko, saj prodajanje ponaredkov, nalaganje na disk in mehko piratstvo v podjetjih zadnja leta tržna inšpekcija uspešno preganja.

Internetno piratstvo se je zadnja leta precej povečalo v obliki nezakonite izmenjave datotek preko P2P omrežij. Čeprav uporabnik morda nima neposredne materialne koristi, s takšnim ravnanjem vseeno povzroča materialno škodo. Materialna korist je lahko tudi posredna, saj je dostop do nekaterih P2P omrežij pogojen z dovoljšnjo količino datotek, ki jih uporabnik nudi drugim.

PIRATSKE STRANKE
Piratska stranka je ime, katerega so sprejele različne politične stranke v različnih državah. Piratske stranke predvsem podpirajo državljanske pravice, neposredno demokracijo in sodelovanje, reforme zakonodaje, ki ureja avtorske pravice in sorodne pravice, svobodno delitev znanja, varstvo in zasebnost (osebnih) podatkov, transparentnost, informacijsko svobodo in brezplačno izobraževanje.

Tudi v Sloveniji je ustanovljena piratska stranka, ki deluje od jeseni prejšnjega leta. Podobno kot ostale piratske stranke po svetu se zavzema za spoštovanje človekovih pravic, zasebnost in varovanje podatkov, transparentnost države in politike. Zavzemajo se tudi za z ustavo zagotovljeno pravico dostopa do interneta, saj se nobenemu udeležencu ali storitvi ne sme omejevati zakupljene pasovne širine dostopa do interneta. Država in ponudniki storitev smejo posegati v pretok podatkov samo na podlagi zakonskih določil in samo v primeru utemeljenega suma kaznivega dejanja. Zavzemajo se še za uporabo ter razširjanje odprtih standardov in prostih formatov, zaradi krepitve svobodne konkurence možnih tehničnih rešitev, saj se naj bi tako zmanjšala odvisnost od posameznih proizvajalcev. Ne nazadnje se zavzemajo še za spodbujanje razvoja in uporabe programske opreme, ki se lahko neomejeno uporablja, preučuje, razširja in spreminja. V okviru te točke vidijo tudi rešitev za dolgoročno zmanjšanje stroškov za javni proračun, če bi izobraževalnim institucijam in celotni javni upravi omogočili postopen prehod tehnične infrastrukture na svobodno programsko opremo.

V NADALJEVANJU
Več o mednarodnih aktih, sodni praksi in kakšne aktivnosti se izvajajo za preprečevanje piratstva v naslednjih številkah.


Mojca Havliček

Svetovalka v podjetju Eudace d.o.o.

 

Viri:

  1. www.safe.si,
  2. www.e-demokracija.si,
  3. www.bsa.si,
  4. www.piratskastranka.si,
  5. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/2012)

 

Piratstvo 1. del.pdf