Odpravnina pri odpovedi za določen čas

Datum: 11.04.2013

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: E4E novice - spletni časopis

Nov Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je uvedel pravico do odpravnine delavcem zaposlenim za določen čas, ki jim pogodba preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena. Določba predstavlja rešitev zmanjšanja dualizma oz. segmentacije na trgu del. Drugo plat rešitve in spodbudo za sklepanje pogodb za nedoločen čas predstavlja tudi, da v primeru prehoda na pogodbo za nedoločen čas, obveznosti odpravnine ni.

Nov Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je uvedel pravico do odpravnine delavcem zaposlenim za določen čas, ki jim pogodba preneha s potekom časa za katerega je bila sklenjena. Določba predstavlja rešitev zmanjšanja dualizma oz. segmentacije na trgu del. Drugo plat rešitve in spodbudo za sklepanje pogodb za nedoločen čas predstavlja tudi, da v primeru prehoda na pogodbo za nedoločen čas, obveznosti odpravnine ni.

Višina odpravnine
Odpravnina znaša 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela oz. iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas (osnova), če je oseba zaposlena največ eno leto ali manj. Če je oseba na podlagi pogodb za določen čas zaposlena za več kot 1 leto, pa ima delavec pravico do odpravnine za prvo leto zaposlitve (1/5 povprečne mesečne plače) in sorazmerni del odpravnine glede na trajanje zaposlitve (1/12 od 1/5 za vsak mesec dela).

Verižne pogodbe o zaposlitvi za določen čas
V primeru nepretrganega nadaljevanja z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavcu pripada odpravnina za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

Kdaj delavec nima pravice do odpravnine?
V primeru zaposlitve za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, delavec pravice do odpravnine nima.

Pogodbe sklenjene pred ZDR-1
Odpravnine pri pogodbah za določen čas ni potrebno izplačati, če gre za pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona.

 

Mojca Havliček

Svetovalka v podjetju Eudace d.o.o.