Protipravno objavljeni osebni podatki na spletnih portalih

Datum: 08.11.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Zagotovitev anonimnosti uporabnikov spletnih portalov je nujna, saj je kot pravica dana uporabnikom že izven interneta. Vendar morajo tudi uporabniki spletnih portalov sami aktivno varovati svojo zasebnost. Za varovanje osebnih podatkov uporabnikov spletnih portalov veljajo splošna načela varovanja osebnih podatkov.

Na spletu se pogosto ne zavedamo, da anonimnost ni zagotovljena. Ker se sogovorniki na forumu med seboj ne vidijo, še ne pomeni, da ne morejo priti do osebnih podatkov in ugotoviti, s kom se pogovarjajo. Domnevna anonimnost z uporabo vzdevkov nam daje navidezno zaščito pred zunanjim svetom, vendar vzdevek na forumu ni dovolj dobro zagotovilo za anonimnost. Če pri registraciji na forum uporabnik vpiše svoje prave osebne podatke, bo morda spretnejši uporabnik znal priti do njih in jih zlorabiti. Možno je tudi, da sicer pri uporabi foruma uporabnik ne bo razkril svojih osebnih podatkov, vendar pa se jih lahko razkrije pri uporabi kakšne druge storitve. Upoštevati je treba, da splet ni le posamezna spletna stran, ampak velika množica spletnih mest. S spletnimi iskalniki je danes zelo enostavno povezati podatke iz različnih spletnih strani. V spletnem okolju je namreč zaradi hitrosti in enostavnosti širjenja informacij zasebnost posameznika še toliko bolj ogrožena in ima njena zloraba lahko zato še toliko hujše posledice.

KDAJ SE UPORABA OSEBNIH PODATKOV ŠTEJE KOT ZLORABA?

Po Zakonu o varstvu osebnih podatkov morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Prvi pogoj je, da so predmet zlorabe varovani osebni podatki oz. vsi podatki, iz katerih je posameznik določljiv (ime, priimek, naslov, datum rojstva itd.). Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen je, da posameznik za objavo ni podal osebne privolitve ali da za to ne obstaja podlaga v zakonu. Zadnji pogoj je, da so osebni podatki del zbirke ali namenjeni vključitve vanjo, npr. upravljavec foruma, ki se hkrati šteje tudi za upravljavca zbirke osebnih podatkov, bi kršil zakon, če bi objavil osebne podatke na forumu, saj ima kot upravljavec foruma dostop do vseh uporabniških imen in profilov.

Poleg zgoraj naštetih pogojev je pomembno tudi, na kakšen način je uporabnik pridobil osebne podatke. Če je uporabnik osebne podatke pridobil z vdorom v računalniško zbirko podatkov, gre za kaznivo dejanje. V takem primeru lahko oseba, katere osebni podatki so bili zlorabljeni, poda prijavo pri policiji ali državnem tožilstvu. Če je uporabnik pridobil osebne podatke od upravljavca foruma, se v takem primeru poda prijavo pri Informacijskemu pooblaščencu.

UMIK PROTIPRAVNO OBJAVLJENIH OSEBNIH PODATKOV

Za umik sporne objave je najbolje, če se uporabnik foruma obrne na upravljavca foruma. Kot izhaja iz določb Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, upravljavec foruma sicer ne odgovarja za objavljene vsebine, če zanje ne ve. Vendar se po opozorilu na protipravno vsebino ne more več šteti, da ni vedel zanjo. Zato lahko upravljavec, ki sporne vsebine na zahtevo ne umakne, odgovarja za posledice objave.

Če se upravljavec foruma na poziv za umik vsebine ne odzove oz. ga zavrne, se uporabnik foruma lahko obrne na gostitelja spletne strani. Gostitelj strani, tako kot upravljavec foruma, sicer ni odgovoren za vsebino na spletni strani, ki jo gosti. Vendar se po opozorilu na protipravno vsebino ne more več šteti, da ni vedel za sporne vsebine. Zato lahko gostitelj, ki sporne vsebine na zahtevo ne umakne, odgovarja za posledice objave.

Če je uporabnik foruma pri zahtevi za umik spornih vsebin od gostitelja neuspešen, lahko od sodišča zahteva, da upravljavcu foruma naloži ustavitev ali preprečitev kršitve ter odredi odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih. Uporabnik foruma lahko pred pristojnim sodiščem poda tudi zahtevo za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic. Sodišče lahko odredi prenehanje dejanja, preprečitev takšnega dejanja oz. odstranitev njegovih posledic.

Ko je z ravnanjem druge osebe prišlo do občutnega posega v zasebnost uporabnika foruma in mu je s tem nastala škoda, lahko uporabnik foruma vloži odškodninsko tožbo pred pristojnim sodiščem in zahteva odškodnino.

KAKO SE IZOGNITI ZLORABI OSEBNIH PODATKOV?

Pri registraciji na forum se vpišejo samo resnično potrebni podatki. Pri izbiri gesla naj uporabnik foruma upošteva varnostne nasvete in naj geslo redno menja. Pri uporabi foruma naj se uporablja vzdevek iz katerega ni razvidno kdo je uporabnik foruma. Uporabnik foruma naj neznancem ne sporoča osebnih podatkov in ne pošilja svojih fotografij. Uporabnik foruma naj v spletnih brskalnikih uporablja nastavitve za piškotke. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da se na forumu še vedno pogovarjamo z ljudmi in ne z računalniki. Uporabnik foruma naj bi spoštoval pravila obnašanja in naj se ne zanaša na svojo anonimnost.

 

Mojca Havliček

Svetovalka v podjetju Eudace d.o.o.

 

Viri.:

  1. Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007; ZVOP-1-UPB1),
  2. Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/2009; ZEPT-UPB2),
  3. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007; OZ-UPB1),
  4. https://www.ip-rs.si

 

Protipravno pridobljene vsebine.pdf