Prodaja rabljene programske opreme

Datum: 03.09.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Marsikateri založnik programske opreme v splošne pogoje uporabe zapiše, da ne dovoljuje nadaljnje prodaje rabljenega računalniškega programa. Na podlagi takšnih določb je bilo že nekaj tožb, kjer so prodajalci rabljene programske opreme sicer izgubili, saj so kršili določila licenčnih pogojev.

NOVA RAZSODBA SODIŠČA EVSROPSKE UNIJE

Prodajalci rabljene programske opreme so takšne sodbe praviloma izgubljali ter plačevali visoke odškodnine. Dne 03.07.2012 je Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče) izdalo sodbo v zvezi s pravnim varstvom računalniških programov in trženjem rabljenih licenc za računalniške programe, naložene iz spleta. Sodišče je tokrat zavzelo stališče, da se rabljena programska oprema lahko prodaja naprej, saj se avtorskemu podjetju ekskluzivna pravica do distribucije izčrpa s prvo prodajo.

Družba Oracle razvija in distribuira, zlasti s prenosom po spletu, računalniške programe. Stranka naloži kopijo programa s spletnega mesta družbe Oracle neposredno v svoj računalnik. Pravica do uporabe takega programa, ki se podeli z licenčno pogodbo, obsega pravico do trajnega shranjevanja kopije tega programa v strežniku. Licenčne pogodbe določajo, da stranka pridobi časovno neomejeno, neprenosljivo in za interne poslovne namene pridržano pravico do uporabe. UsedSoft je nemška družba, ki trži licence, odkupljene od strank družbe Oracle. Stranke družbe UsedSoft, ki programske opreme še nimajo, jo po pridobitvi rabljene licence naložijo neposredno s spletnega mesta družbe Oracle.

Družba Oracle je pri nemškem sodišču proti družbi UsedSoft začela postopek, s katerim je želela doseči prepoved njenega ravnanja. Zvezno vrhovno sodišče je Sodišču predlagalo, naj v okviru tega razloži direktivo o pravnem varstvu računalniških programov. V skladu s to direktivo prva prodaja kopije računalniškega programa v Uniji s strani imetnika avtorske pravice ali z njegovim dovoljenjem izčrpa pravico distribuiranja te kopije v Uniji. Imetnik pravice, ki je kopijo tržil na območju države članice Unije, se tako ne more več sklicevati na svojo izključno pravico do uporabe, da bi tako nasprotoval nadaljnji prodaji te kopije. Družba Oracle trdi, da se načelo izčrpanja ne nanaša na licence za uporabo računalniških programov, naloženih iz spleta.

Sodišče pojasnjuje, da se načelo izčrpanja pravice distribuiranja ne uporablja le takrat, kadar imetnik avtorske pravice trži kopije svoje programske opreme na CD‑ROM-ih ali DVD-jih, ampak tudi kadar jih trži tako, da se naložijo z njegove spletne strani. Kadar imetnik avtorske pravice stranki da na voljo kopijo, materialno ali nematerialno, in hkrati proti plačilu sklene licenčno pogodbo, s katero stranki podeli pravico do časovno neomejene uporabe te kopije, to kopijo stranki proda in tako izčrpa svojo izključno pravico distribuiranja. Taka transakcija pomeni prenos lastninske pravice na tej kopiji. Zato kljub temu, da licenčna pogodba prepoveduje nadaljnji prenos, imetnik pravice ne more več nasprotovati nadaljnji prodaji te kopije.

Sodišče med drugim navaja, da bi omejitev uporabe načela izčrpanja pravice distribuiranja le na kopije računalniških programov, ki se prodajajo na materialnem nosilcu, imetniku avtorske pravice omogočila, da nadzoruje nadaljnjo prodajo kopij, ki so bile naložene iz spleta. Tako bi lahko ob vsaki nadaljnji prodaji zahteval novo plačilo, čeprav je ustrezno plačilo prejel že na podlagi prve prodaje kopije.

Sodišče odgovarja tudi, da se vsak nadaljnji pridobitelj kopije, za katero je pravica imetnika avtorske pravice do distribuiranja izčrpana, v tem smislu šteje za zakonitega pridobitelja. Zato lahko v svoj računalnik naloži kopijo, ki mu jo je prodal prvi pridobitelj. Tako naložitev je treba šteti za potrebno reproduciranje računalniškega programa, ki zakonitemu pridobitelju omogoča uporabo tega programa v skladu z njegovim namenom. Tako lahko novi pridobitelj licence za uporabo, kakršen je stranka družbe UsedSoft, kot zakoniti pridobitelj popravljene in posodobljene kopije zadevnega računalniškega programa to kopijo naloži s spletnega mesta imetnika avtorske pravice.

KAJ TO V PRAKSI POMENI?

V praksi to pomeni, da lahko odslej naprej prosto prodajamo programsko opremo na Evropskem trgu. K temu bomo seveda morali dodati besedi "ne potrebujem" in za to ne boste kaznovani. Sodniki celo menijo, da prepoved prodaje programov krši temeljni pravni red Evropske unije o prostem razpolaganju z dobrinami.

Odločitev sodišča je pomembna, ker avtorje in založnike programske opreme omejuje pri določanju pogojev, kaj smejo uporabniki početi s programsko opremo, ko jo enkrat kupijo. Določbe v splošnih in licenčnih pogojih, ki prepovedujejo nadaljnjo prodajo rabljene programske opreme, so glede na odločitev sodišča nične in jih avtorji ter založniki v Evropski uniji ne morejo uveljavljati.

 

Mojca Havliček

Svetovalka v podjetju Eudace d.o.o.

 

Povzeto po sodbi Sodišča Evropske unije z dne 03.07.2012 v zadevi C-128/11; UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.