Finančni sektor in zavarovalništvo

Potrebe finančnega sektorja in zavarovalništva so pogojene z visokimi profesionalnimi standardi, ki jih zahtevajo tako nadzorne institucije (zakonodaja) kot tudi uporabniki. Kot svetovalci opažamo in smo pri svojem delu s strankami, ki delujejo v finančnem sektorju in zavarovalništvu še posebej pozorni, ko gre za področje varnosti in zaupnosti podatkov (informacijska varnost), ter razvoj specifičnih kompetenc zaposlenih, ki v drugih dejavnostih niso tako izpostavljene (profesionalen odnos do strank, osebna integriteta, obvladovanje internih procesov,…).  

V podjetju Eudace d.o.o. imamo izkušnje z delom z naročniki, ki delujejo tako v finančnem sektorju kot tudi v sektorju zavarovalništva. Omenjene izkušnje smo pridobivali na področju razvoja in upravljanja s kadri.

Ključne storitve z delom z naročniki iz omenjenega sektorja tako obsegajo:

  • Postavitev kadrovske strategije,
  • Analiza kadrovskega potenciala in kompetenc zaposlenih,
  • Individualni razvojni načrt (IRN) – načrt osebnega in poklicnega razvoja,
  • Merjenje delovne uspešnosti in nagrajevanje posameznikov.