IT in telekomunikacije

Informatika kot sektor se v zadnjem obdobju bliskovito razvija in predstavlja nepogrešljiv del vsake aktivnosti. Posledica tega je razvoj pravnega okolja in standardov prilagojenih elektronskemu okolju. Podjetja, ki delujejo v omenjenem sktorju so vse bolj prisiljena k urejenosti, nadzoru in skladnosti svojega delovanja z regulativo in standardi delovanja (primer - varovanje informacij in osebnih podatkov). Pri zagotavljanju slednjega, nastopa strokovna ekipa Eudace z naborom storitev, ki so prilagojene delovanju podjetij v elektronskem okolju.

Na področju Informacijskih tehnologij in telekomunikacij sodelujemo z več podjetji v katerih smo prisotni z naslednjii storitvami:

  • Informacijsko pravo (pravno svetovanje),
  • Uvajanje sistemov upravljanja in varovanja informacij (SUVI),
  • Uvajanje standarda ISO 27.001,
  • Urejanje statusno-pravnih in organizacijskih vprašanj pri gradnji in upravljanju telekomunikacijskih omrežij.

Informacijsko pravo je razvijajoča se veja prava ki bo, glede na trend, v bodoče deležna vse več pozornosti in novosti. Zaenkrat podjetjem priporočamo, da prilagodijo svoje poslovanje trenutnim pravnim osnovam in se tako pripravijo na kasnejše reforme. Prav tako, boste v primeru neljubih dogodkov s tega področja lažje reševali konflikte in sanirali morebitne posledice. Skladnost z zakoni na tem področju veleva tudi standard ISO 27001, ki v podjetjih standardizira varnost informacijskega sistema.