Gradbeništvo

Sektor gradbeništva doživlja korenite spremembe. Sistem javnega naročanja sili ponudnike v ponudbo »najnižje cene«, gradbeni trg je zamrl. Ponudniki storitev se na takšne izzive odzivajo na način, da svoje strateško pozicioniranje usmerjajo v smer trajnostne gradnje, ter da iščejo rezerve v boljši organiziranosti svojega dela.

Na področju gradbeništva, kar vključuje celoten proces gradnje od načrtovanja do izvedbe, svojim strankam svetujemo na področjih:

  • postavitve notranje organizacije,
  • uvajanja ISO standardov,
  • določitve kompetenc in kompetečnčnih profilov ključnih kadrov,
  • razvoja kompetenc zaposlenih,
  • prijave na javne razpise, ter pomoč v predrevizijskem in revizijskem postopku.