Proizvodna dejavnost

Kriza v »zahodnem« svetu je v veliki meri povezana s krizo proizvodne dejavnosti. Tehnološki procesi in obvladovanje kvalitete le teh so še do nedavnega predstavljali monopol, ki je zagotavljal preživetje. Zaradi globalnega prenosa tehnologij, znanj in izkušenj temu ni več tako. Kljub navedenemu pri svojem delu opažamo, da je tudi na področju proizvodne dejavnosti še veliko prostora za izboljšave, optimizacijo in dvig ravni kakovosti proizvodnih procesov.

Izkušnje s proizvodnimi podjetji kažejo, da je izboljšave moč doseči prek naslednjih pristopov:

  • organizacija poslovnih procesov,
  • uvajanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO TS,…),
  • uvajanje LEAN pristopa v proizvodnjo,

Na področju proizvodne dejavnosti imamo izkušnje tudi s področij:

  • korporacijskega prava in upravljanja podjetij ter
  • sanacije podjetij in kriznega menedžmenta.