Farmacija in medicina

Podjetja, ki delujejo v sektorju farmacije in medicine se srečujejo z vse večjimi pričakovanji uporabnikov ter zahtevami regulatorjev, ki določajo osnovne pogoje njihovega delovanja na trgu. Skupni imenovalec obojega je visok nivo storitve za najnižjo možno ceno. Ponudniki storitev, blaga in opreme se morajo temu prilagoditi.

Ponudniki medicinske opreme in pripomočkov morajo zagotavljati, da proizvodi, ki jih ponujajo zagotavljajo merljivo kakovost. Sposobni morajo biti tudi prepoznati kdaj so zahteve naročnikov (predvsem v javnem sektorju) diskriminatorne ter znati na to odreagirati. 

Ponudniki zdravstvenih storitev se vse bolj zavedajo pomena razvoja ustreznih kompetenc zaposlenih, saj so ti ogledalo celotnega zdravstvenega sistema, po podobi katerega uporabniki presojajo celoten zdravstveni sistem.

Na področju farmacije in medicine imamo izkušnje s področja:

  • razvoja kadrov in delovnega prava, ter
  • javnega naročanja.