Iz knjižnice

Pravni prenos podjetja in sistemizacija delovnih mest

Pravni prenos podjetja ali njenega dela vključuje tudi primere združitev (tudi pripojitev družbe) in delitev (tudi oddelitev in izčlenitev). Osnovna predpostavka v primeru, ko je pravni prenos podjetja izveden je, da pravice in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi (enako kot to velja za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe, ki je veljala za prenosnika) preidejo na prevzemno družbo.

V središču

Stečajni zakon - novela ZFPPIPP - G

Dne 25.04.2016 začne veljati novela ZFPPIPP - G. Ta prinaša novosti predvsem na področju osebnih stečajev, kjer postavlja dodatne ovire možnostim izigravanja namena stečajnega postopka.

Dobre prakse

ISO standardi

Optimizacija poslovnega procesa

Podjetje je imelo problem pri reševanju reklamacij in tako neuspešno reševalo le-te do kupcev, prav tako jih je bremenil strošek nekakovostnih proizvodov. Po uspešni optimizacija procesa reševanje reklamacij v organizaciji je bilo uspešno rešenih 100% reklamacij v pričakovanem roku do kupcev, prav tako so se občutno znižali stroški reklamacij, kar je posledica analize vzrokov nastalih reklamacij in odprava le-teh.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.