Iz knjižnice

Nove obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb

Tik pred sprejemom je novela Zakona o prevzemih (ZPre-1G), ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje prevzemne zakonodaje. Pomembnejša novost na katero morajo biti pozorni imtniki je ta, da Agencijo za trg vrednostnih papirjev (http://www.a-tvp.si/) obveščajo o imetništvu delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb.

V središču

Dobre prakse

ISO standardi

Optimizacija poslovnega procesa

Podjetje je imelo problem pri reševanju reklamacij in tako neuspešno reševalo le-te do kupcev, prav tako jih je bremenil strošek nekakovostnih proizvodov. Po uspešni optimizacija procesa reševanje reklamacij v organizaciji je bilo uspešno rešenih 100% reklamacij v pričakovanem roku do kupcev, prav tako so se občutno znižali stroški reklamacij, kar je posledica analize vzrokov nastalih reklamacij in odprava le-teh.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.