Iz knjižnice

Nove obveznosti imetnikov delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb

Tik pred sprejemom je novela Zakona o prevzemih (ZPre-1G), ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti dosedanje prevzemne zakonodaje. Pomembnejša novost na katero morajo biti pozorni imtniki je ta, da Agencijo za trg vrednostnih papirjev (http://www.a-tvp.si/) obveščajo o imetništvu delniških nakupnih opcij in terminskih pogodb.

V središču

Stečajni zakon - novela ZFPPIPP - G

Dne 25.04.2016 začne veljati novela ZFPPIPP - G. Ta prinaša novosti predvsem na področju osebnih stečajev, kjer postavlja dodatne ovire možnostim izigravanja namena stečajnega postopka.

Dobre prakse

ISO standardi

Optimizacija poslovnega procesa

Podjetje je imelo problem pri reševanju reklamacij in tako neuspešno reševalo le-te do kupcev, prav tako jih je bremenil strošek nekakovostnih proizvodov. Po uspešni optimizacija procesa reševanje reklamacij v organizaciji je bilo uspešno rešenih 100% reklamacij v pričakovanem roku do kupcev, prav tako so se občutno znižali stroški reklamacij, kar je posledica analize vzrokov nastalih reklamacij in odprava le-teh.

Naroči se na e4e novice

Skupaj z naročniki iščemo in razvijamo potenciale.